Mentőöv a Kék-Kálló völgyének - Célok, ütemterv

  A projekt rövid távú célja(i)

Megteremteni a Kék-Kálló völgy 100 hektáros mintaterületén a biológiai sokféleség megőrzésének minimális feltételeit azonnali beavatkozásokkal (pl. invazív növények irtása, vízvisszatartó gát, vadvédelmi kerítés javítása, alternáló kasza beszerzése).

A Kék-Kálló völgyére vonatkozó Natura 2000 fenntartási terv elkészítése, elfogadtatása és népszerűsítése - az érintettek (természetvédelmi és más közigazgatási szerv, gazdák és egyéb földhasználók, önkormányzat, civil szervezetek) bevonásával és együttműködésével.

A figyelem felkeltése a Kék-Kálló völgy iránt, olyan közvetlen akciókkal, mint a lakossági fórum (gazdafórum) megrendezése, ismeretterjesztő kiadvány megjelentetése.

  Célcsoport(ok)
Közvetlen:
- A Kék-Kálló völgy Natura 2000-es területein gazdálkodást végző személyek, szervezetek:
  mezőgazdasági termelők - 100-150 fő;
  erdőgazdálkodók - 20 fő.
- Nyírerdő Zrt. - 5 fő.
- A helyi vadásztársaság - 5 fő.
- Vízgazdálkodási társulat - 5 fő.
- Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - 10 fő.
- HNP Igazgatóság - 10 fő.
- Álmosd Önkormányzata - 5 fő.
Közvetett:
- Álmosd lakossága - 1651 fő
- A Kék-Kálló völgyébe érkező érdeklődők - évi kb. 2000 fő.
- Egyesület munkatársai, önkéntesei - kb. 45 fő.

  Tevékenységek és módszerek

1) Az Egyesület honlapjának aktualizálása. Felkerül a projekt teljes anyaga, az elérendő célok, határidők és felelősök megnevezésével, a program végén az elért eredményekkel. A program végrehajtása közben egyszer, a program közepén a honlap aktualizálása.

2) A Kék-Kálló völgy 100 hektáros mintaterületén az invazív növények irtása. Először az amerikai kőris, akác, kései meggy kisebb-nagyobb méretű példányainak eltávolítása, majd a tavasz beköszöntétől a kanadai aranyvessző kerül sorra. A selyemkóró pusztítása a növény elvirágzását követően, augusztus folyamán történik.
Az irtás részint vállalkozási szerződés, részint önkéntes munka keretében zajlik, kézi eszközökkel (balta, motorfűrész, fűkasza).

3) Ferrari Motokultivator 340 ACME ACT-340 típusú - alternáló kaszálógép beszerzése, a HNP Igazgatósággal szerződésben álló gépkereskedőtől, árkedvezménnyel.

4) A Kék-Kálló völgy 100 hektáros mintaterületén található, természetvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű Daru-láp természetes alapanyagú kerítésének, kapujának felújítása a helyi erdőgazdálkodóval kötött vállalkozási szerződés keretében, a projekt-asszisztens aktív közreműködésével.

5) A Kék-Kálló vízfolyáson már meglévő vízvisszatartó gát megjavítása a Daru-láp vízháztartásának megőrzése érdekében (ez kisebb betonozási munkálatokat, valamint acél- és vasszerkezet javítást, illetőleg deszkapótlást jelent). A munkát vállalkozási szerződés keretében végzik el a projekt-asszisztens aktív közreműködésével.

6) A Kék-Kálló völgy természeti és kulturális értékeit, történetét bemutató 50-60 oldalas ismeretterjesztő kiadvány elkészítése, szövegét a terület eddigi kutatói állítják össze vállalkozási szerződés alapján. A kiadvány bemutatása a lakossági fórumon (gazdafórumon).

7) A Kék-Kálló völgy Natura 2000 fenntartási tervének kidolgozása. A tervben részletezve szerepelnek majd mindazon régen elfeledett, hagyományos gyep-, erdő-, vad- és vízgazdálkodási módszerek, amelyek felelevenítése segítene megtalálni a kivezető utat a jelenlegi "rablógazdálkodásból". Az érintettek (minden földhasználó - gazda, erdész, vadász, vízgazdálkodó társulat) bevonásával elkészített tervezet társadalmi vitája szintén a lakossági fórumon (gazdafórumon) lesz.

8) A program záróeseménye az Álmosdon megrendezésre kerülő lakossági fórum, gazdanap. Ezen a rendezvényen bemutatják a Kék-Kálló völgyének természeti és kulturális értékeit, a Natura 2000 jelölőfajokat, jelölő-élőhelyeket. Mindezek keretét adja a 6) pontban említett 50-60 oldalas ismeretterjesztő kiadvány. Megvitatják a 7) pontban említett Natura 2000 fenntartási terv tervezetét, különös tekintettel azon részekre, amelyek megpróbálnak "visszacsempészni" néhány elfeledett, hagyományos gazdálkodási módszert. Az álmosdi lakossági fórum, gazdanap megrendezését az Egyesület, illetve a hajdúböszörményi Zöld Kör közösen végzi.

Várható eredmények
Eredmény Eredménymutató
(fő, darab, négyzetméter stb.)
Projekt előtti érték Projekt eredményeként létrejött érték
Lakossági fórum, gazdanap alkalom 0 1
Lakossági fórum, gazdanap résztvevői 0 100
A Kék-Kálló vízfolyáson már meglévő vízvisszatartó gát megjavítása db 0 1
A Kék-Kálló völgyéről készítendő 50-60 oldalas ismeretterjesztő kiadvány példány 0 200
A Kék-Kálló völgy 100 hektáros mintaterületén az invazív növények (akác, kései meggy, amerikai kőris, selyemkóró, kanadai aranyvessző) kiirtása hektár 0 100
A Kék-Kálló völgy Natura 2000 fenntartási tervének elkészítése (a természetvédelmi érdekek integrálása a vízgazdálkodásba, illetve az erdő-, vad- és egyéb más mezőgazdasági tervekbe) db 0 1
A Kék-Kálló völgyben található legértékesebb terület, a Daru-láp természetes alapanyagú kerítésének, kapujának felújítása méter 0 500
Az Egyesület honlapjának aktualizálása alkalom 0 2