Mentőöv a Kék-Kálló völgyének
Problémafelvetés

Egyesületünk programja alapvetően három összefüggő, meglehetősen komplex - környezeti, társadalmi, gazdasági - problémára próbál megoldást szolgáltatni.

Az első és legfontosabb probléma az, hogy a Dél-Nyírségben található Kék-Kálló völgy biológiai sokfélesége és az egyedi nyírségi táj értéke az elmúlt fél évtizedben az elhibázott terület- és földhasználat miatt jelentősen degradálódott, amelynek üteme a rendszerváltozás óta nemhogy csökkent volna, hanem inkább nőtt. Jelenleg már a természetközelinek nevezhető élőhelyek is fulladoznak az invazív özöngyomok (kései meggy, amerikai kőris, kanadai aranyvessző, selyemkóró, akác) egyre erősödő szorításában. Azért olyan fontos probléma ez, mert a Kék-Kálló völgye még ebben az állapotában is az ország egyik leglátványosabb területe, a Nyírségben pedig vitathatatlanul a legjelentősebb természeti területek közé tartozik. A terület egésze a Natura 2000 rendszer része, így megőrzését közösségi szinten is elvárják. Mindezek ellenére a Kék-Kálló völgy biológiai sokféleségének, táji értékeinek megőrzésére eddig meglehetősen kevés figyelmet fordítottak, történt ugyan néhány természetvédelmi beavatkozás (gát és kerítés létesítése), azonban ezek nem álltak össze rendszerré, így a terület fokozatos degradálódását sem állíthatták meg.

A környezeti problémát tovább fokozza az, hogy a földhasználók szemléletében a természetvédelem megbecsültsége meglehetősen alacsony szinten áll, meglátásuk szerint a biológiai sokféleség megőrzésére tett eddigi erőfeszítések csupán a gazdálkodásukat akadályozzák. Hasonlóan alacsony szinten áll a helyi lakosság környezeti tudatossága, gyakorlatilag semmilyen információjuk nincs a közvetlen közelükben található természeti értékekről.

A problémákat tovább súlyosbítja a térség nagyon magas arányú munkanélkülisége, valamint az évtizedek óta tartó hagyománytalan, rövid távú szemléletű, műtrágyázásra és növényvédő szerekre alapozott, kizárólag mennyiségi célokat maga elé tűző rabló-gazdálkodás, valamint az átgondolatlan vízrendezések, meliorációk. Nagyon hiányoznak azok a gyep-, erdő-, vad- és vízgazdálkodási hagyományok, amelyek a terület fennmaradását évszázadokon keresztül biztosították.


Megoldási lehetőségek

Egyesületünk egy regionális jelentőségű, elsősorban természetvédelmi célok megvalósításáért működő civil szervezet. Ebből kifolyólag a fent említett három problémára csupán korlátozott mértékben tudunk megoldásokat javasolni, az eszközválasztásainkat behatárolják lehetőségeink.

A fentebb említett három probléma megoldására jelen programunkban az alábbi megoldásokat javasoljuk:

  • közvetlen természetvédelmi beavatkozások (invazív fajok irtása, vízvisszatartó gát, vadvédelmi kerítés javítása),
  • a földhasználók szemléletformálása, a helyi lakosság környezeti tudatosságának növelése, valamint a környezeti döntéshozatalokba történő bevonásuk (ismeretterjesztő kiadvány, tanösvény, madármegfigyelő tornyok felállítása, lakossági fórum, gazdafórum),
  • az elfeledett gyep-, erdő-, vad- és vízgazdálkodási hagyományok felelevenítése és beépítése a Kék-Kálló völgy Natura 2000 fenntartási tervébe.

    Azért választottuk ezen eszközöket, mert meglátásunk szerint ezeken keresztül lehet felszabadítani a helyi közösségekben még meglévő potenciált, növelik a természetvédelem - és Egyesületünk - elismertségét, társadalmi bázisát, fokozzák az együttműködést az érdekeltek között, vidéki térségben valósulnak meg, hátrányos helyzetű térséget fejlesztenek, a közvetlen beavatkozások pedig azonnali eredményt hoznak.